Skovbrug
 
Skovene under Petersgaard Gods er nogle af de mest frodige i Danmark. De har været under intensiv forstlig pleje siden 1805.
Desuden er de meget smukt beliggende ud til Ulvsund, Storstrømmen og Bøgestrømmen.
Hovedvægten ligger på afsætning af løv- og nåletræ, desuden salg af pyntegrønt og juletræer.
 
Den daglige drift varetages af skovfogeden, 3 faste mænd, entreprenører samt en tilsynsførende skovrider.
 
Der er gode muligheder for brændesankning, selvskovning og køb af stablet træ ved bilfaste skovveje.

 

Skovfoged Jørgen Fredslund. jf@petersgaard.dk eller T. +45 4056 8020.
 
Ridning er tilladt, hvis der er købt ridekort.
Ridekort fornyes ved årsskiftet.
Pris for et årskort kr. 2.000,00
Pris for dagskort kr. 100,00
 
Kontakt godskontoret:
eb@petersgaard.dk eller T. +45 5539 5007.
 
 
Petersgaard Allé 3, 4772 Langebæk - Telefon: 55395007 - E-mail: asi@petersgaard.dk
Luk